+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

27

nov., 2012

Aspecte controversate în interpretarea şi aplicarea prevederilor codului muncii şi ale legii dialogului social

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a VII-a
Sibiu, 27 NOIEMBRIE 2012

In Honorem – Prof. univ. dr. Ion Traian Stefanescu

 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

 

Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista “Dreptul”

Prof.univ.dr. Călina Jugastru, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. H.C. Ion Leş, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vlad Barbu, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 

PROGRAM

09.00 – 09.30 – Primirea invitaţilor & Cofee Talk

09.30 – 10.30 – Deschiderea evenimentului.

10.30 – 13.00 – Prelegeri şi dezbateri.

Organizatori/Moderatori:     Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean

                                                   Lector univ.dr. Monica Gheorghe

1.Prof.univ.dr. Ion Traian Ştefănescu –  Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Autonomia dreptului muncii

2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti

 • Scurte consideraţii privind evoluţia reglementărilor în materia dialogului social

3. Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Avocat SCPA Volonciu şi asociaţii Bucureşti

 • Reprezentativitatea partenerilor sociali. Aspecte teoretice şi practice

4. Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, lector univ. drd. Adrian Claudiu Popoviciu –  Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

 • Reprezentarea salariaţilor la negocierea contractului colectiv de muncă şi în cadrul conflictelor colective de muncă în lumina Legii nr. 40/2011 şi a Legii nr.62/2011

5. Lector univ.dr. Ştefan Naubauer – Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

 • Negocierea condiţiilor de muncă în cooperaţia meşteşugărească

6. Drd. Aurelia Nicolae (Lungu) – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

 • Consideraţii privind reglementarea grevei în România

7. Drd. Costel Gîlcă – avocat SCPA Gîlcă&Vasiliu Bucureşti

 • Noi teorii în dreptul muncii

8. Lector univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu – Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti

 • Consecinţe ale aplicării regulilor concurenţiale în piaţa muncii

9. Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu – Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Discuţii privind nulitatea contractului de muncă

13.00 – 14.30 – Pauză: prânzul (Restaurantul Hotelului Parc, str. Şcoala de Înot, nr. 1-3)

14.30 – 16.30 – Prelegeri şi dezbateri

10. Lector univ.dr. Monica Gheorghe – Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 • Contractul individual de muncă – un contract intuitu personae?

11. Conf. univ. dr. Brânduşa Vartolomei – Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Corelaţii între fişa de post, norma de muncă şi obiectivele de performanţă individuală

12. Drd. Olimpia Monica Matiaş – judecător Tribunalul Timiş

 • Aspecte controversate privind natura juridică a perioadei de probă în lumina Legii nr. 40/2011 

13. Lector univ.dr. Daniela Moţiu – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara

 • Consideraţii privind neconcurenţa în lumina principiului libertăţii muncii

14. Drd. Radu Pătru – Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Concretizarea obligaţiei legale de fidelitate – o necesitate reală sau numai o necestate aparentă?

15. Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea – rector Universitatea Ecologică din Bucureşti

 • Dreptul la concediu de odihnă în perioada de incapacitate temporară de muncă

16.30 – 17.00 – Pauză.

17.00 – 19.00 – Prelegeri şi dezbateri

16. dr. Veronica Voinescu, dr. Irina Sorica – avocaţi Societatea de Avocatură Săvescu, Voinescu şi Asociaţii, Bucureşti

 • Consideraţii privind incapacitatea temporară de muncă – interdicţie temporară la concedierea salariaţilor

17. Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova

 • Protecţia dreptului la viaţa intimă, familială sau privată şi a libertăţii de exprimare a salariaţilor

18. Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca – Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

 • Comentarii privind încetarea contractului individual de muncă în cazul transferului întreprinderii

19. Dr. Valeriu Zanfir

 • Controverse privind termenele aplicării sancţiunii disciplinare în cazul salariaţilor

20. Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu – Redactor-şef Revista “Dreptul”

 • Aspecte referitoare la incidenţa radierii disciplinare şi în cazul aplicării desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă

21. Conf. univ.dr. Radu-Răzvan Popescu – Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

 • Transpunerea reglementărilor internaţionale în materia concedierii colective în dreptul muncii

22. Prof.univ.dr. Vlad Barbu – Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

 • Soluţionarea contestaţiilor la deciziile de sancţionare ale funcţionarilor publici de către instanţele de judecată

23. Lector univ.dr. Septimiu Panainte – Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 • Consideraţii privind competenţa instanţelor judecătoreşti în materia conflictelor individuale de muncă

24. Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean – Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, judecător Tribunalul Sibiu

 • Consideraţii privind jurisdicţia muncii prin prisma modificărilor aduse de Noul Cod de procedură civilă

25. Lector univ.dr. Felicia Roşioru – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

 • Soluţionarea extra-judiciară a conflictelor de muncă. Actualitate şi perspective

26. Dr. Diana Elena Crumpănă

 • Unele considerente privind rolul Comisiei europene în dreptul european al muncii

27. Lector univ.dr. Laura Georgescu – Facultatea de drept și științe administrative, Universitatea Ecologica din București

 • Contractele individuale de muncă sau contractele civile în cazul proiectelor prin programul operaţional sectorial de dezvoltare a resurselor umane?

19.00 – 19.30   – Concluzii;  Închiderea festivă a Conferinţei.

 

Leave a Reply